Mantelzorg in de gemeente Hilvarenbeek
Steunpunt Mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek

Extra informatie:

Op:
https://www.cz.nl/zorgadvies/themas/mantelzorg

https://www.vgz.nl/zorgadvies/mantelzorg/hulp-bij-mantelzorg

leest u wat  CZ of VGZ voor u als mantelzorger nog meer kan betekenen.

Alle Mantelzorgers, wonend in de gemeente Hilvarenbeek, kunnen het Mantelzorgcompliment ophalen bij het kantoor van ContourdeTwern.
Vrijhof 11 5081 CA.
Dinsdag en Donderdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur

Tevens kunt u zich dan vrijwillig laten registreren als mantelzorger bij ons Steunpunt.

 

Mantelzorg in de gemeente Hilvarenbeek.                Bijgewerkt sinds 2017-09-15

Wat is mantelzorg.    
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd..

Wat is een mantelzorger ?
Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is. En met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.Vraag 01

Met welke instanties heb je als mantelzorger in Hilvarenbeek te maken ?
Het begint in Hilvarenbeek bij het WMO - loket. 
Maak eerst een afspraak !! 
Op basis van de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning ) brengt de gemeente de zorgsituatie in kaart en kan zij o.a. huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en/of woningaanpassing regelen.
Ook mogelijk is; taxivervoer en individuele- of groepsbegeleiding ( dagbesteding ).

 

Vraag 02
En als er zwaardere zorg nodig is ?
Zorg of verpleging door een zorgprofessional, wordt WLZ-zorg genoemd. ( Wet langdurige zorg ). Hiervoor vraag je een indicatie aan, bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ). Daarbij stelt het CIZ een zorgprofiel vast. Vergeleken bij de huidige zorgzwaartepaketten zal het zorgprofiel meer ruimte geven om zorg te kiezen die aansluit bij uw zorgbehoefte en uw wensen.
De Wlz biedt daarvoor verschillende mogelijkheden:
een PGB of ZIN (zorg in natura).


Vraag 03
Wat is PGB

Komt u in 2015 in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding, logeren, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet daarvoor uitleggen, waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. 

Vraag 04
Sta je er alleen voor ?

Nee, er zijn organisaties voor mantelzorg ondersteuning.
Zie de info op deze site en "Samen zorgen voor" op de gemeente site.

Vraag 05
Wat is de grootste valkuil voor de mantelzorger ?
De kans op overbelasting, omdat je dat als plicht voelt naar je ouder, kind of partner. Maar nog zwaarder wordt het als diegene die zorg nodig heeft, geen verzorging door vreemden wil.

 

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
  • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn. 

De gemeente kan niet 'zomaar' een pgb weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het pgb kunt beheren en u goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het pgb niet weigeren. Het pgb wordt voor ieder cliënt beheerd door het SVB ( sociale verzekeringsbank ). Daar stuurt men de facturen naar toe en het SVB betalen het uit.
Om dit goed te regelen is het verstandig contact op te nemen met belangenvereniging "Per Saldo".

Wat is ZIN ( Zorg in Natura )
ZIN is zorg, die vanuit de zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente, rechtstreeks naar de zorgorganisatie wordt overgemaakt.

 

Vraag 06
Hoe voorkom je die overbelasting ?
Door je grenzen te bewaken. Bekend hiervoor is het verhaal van Sint Maarten.
Hij kwam een zwerver tegen, die het koud had. Sint Maarten gaf hem de helft van zijn mantel. Zou hij de hele mantel gegeven hebben, was er voor hem niets meer over. Dat geldt ook voor mantelzorgers, Geef je niet helemaal.

Vraag 07
Hoe kom je in contact met de mantelzorg-organisaties ?
U bent al op de juiste site. Kijk bij onze komende activiteiten en laten we daar persoonlijk kennis met u maken.
U kunt ook contact opnemen met een van onze bestuursleden. ( Zie tabblad : Het bestuur )