Mantelzorgondersteuning in de gemeente Hilvarenbeek
Mantelzorgondersteuning

Bijgewerkt sinds 2018-04-13

Steunpunt mantelzorg Hilvarenbeek en Contour deTwern gaan samen verder om de mantelzorgers in Hilvarenbeek te ondersteunen.

Op 19 april aanstaande om 19.00 uur, organiseren we daarom in Ontmoetingscentrum Hercules, de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Verdere informatie volgt, maar we kunnen op die bijeenkomst weer persoonlijk contact hebben.

Mantelzorg in de gemeente Hilvarenbeek.           

Wat is mantelzorg.    
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Wie is mantelzorger.
Een mantelzorger is iemand, die langdurig en onbetaald zorgt, voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is.
Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis.
Een mantelzorger is geen beroepskracht.Vraag 01
Met welke instanties heb je als mantelzorger in Hilvarenbeek te maken.


Het begint natuurlijk bij de huisarts. Kies je niet voor deze weg, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met ContourdeTwern.
Ook bestaat de mogelijkheid om een afspraak te makken bij het WMO - loket. 

Op basis van de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning ) brengt de gemeente de zorgsituatie in kaart en kan zij o.a. huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en/of woningaanpassing regelen.
Ook kan de gemeente zorgen voor; taxivervoer op basis van individueel- of groepsverband.
Zie de info op deze site en de
Samen zorgen voor op de gemeentesite.

de Wmo-consulenten van het gemeentelijk Wmo- loket,
gemeente@hilvarenbeek.nl

maatschappelijk werk
http://www.juvans.nl/

MEE maakt meedoen mogelijk  
https://www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/hilvarenbeek

De beleidsnota van de gemeente Hilvarenbeek 
www.hilvarenbeek.nl/beleidsnota

Vraag 02
En als er zwaardere zorg nodig is.
Zorg of verpleging door een zorgprofessional, wordt WLZ-zorg genoemd. ( Wet Langdurige Zorg ). Hiervoor vraag je een indicatie aan, bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ). Daarbij stelt het CIZ een zorgprofiel vast. Vergeleken bij de huidige zorgzwaartepaketten zal het zorgprofiel meer ruimte geven om zorg te kiezen, die aansluit bij uw zorgbehoefte en uw wensen.
De WLZ biedt daarvoor verschillende mogelijkheden:
een PGB of ZIN (zorg in natura).

Vraag 03
Wat is PGB ( persoonsgebonden budget )
Komt u in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding, logeren ( in zorginstelling ), dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet daarvoor uitleggen, waarom de zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. 

Wat is ZIN (zorg in natura )
Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met de gemeente Hilvarenbeek.
Voorbeelden zijn:
Een instelling voor thuiszorg ( Acteon )
Een centrum voor dagopvang ( Zorgcentrum de Clossenborch )

Een leverancier van revalidatiehulpmiddelen ( Thebe )


Vraag 04
Wat is de grootste valkuil voor de mantelzorger ?
De kans op overbelasting, omdat je dat als plicht voelt naar je ouder, kind of partner, vriend of buur.
Advies is dus: Vraag als mantelzorger op tijd hulp aan, bij ContourdeTwern of de gemeente.

Vraag 05
Hoe voorkom je die overbelasting ?
Door je grenzen te bewaken.

Bekend is het verhaal van Sint Maarten.
Hij kwam een zwerver tegen, die het koud had. Sint Maarten gaf hem de helft van zijn mantel. Zou hij de hele mantel gegeven hebben, was er voor hem zelf niets meer over.

Dat geldt ook voor mantelzorgers, vraag op tijd hulp aan.